Skocz do zawartości

Decydujmy Razem E-Platforma - używa cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej. Aby usunąć tą wiadomość, proszę kliknąć w przycisk po prawej:    Akceptuje użycie cookie

Witaj na stronie Decydujmy Razem E-Platforma

Zachęcamy do rejestracji i korzystania z e-platformy będącej praktycznym przewodnikiem dla osób związanych z animacją, rozwojem lokalnym i partycypacją. E-platforma to miejsce, gdzie zarejestrowanym użytkownikom e-platformy udostępniamy wiedzę, informacje oraz materiały do samokształcenia. Jest również miejscem wymiany opinii, poglądów i dyskusji praktyków społecznych działających na rzecz procesu partycypacji.
Guest Message by DevFuse
 

O doświadczeniach w budowaniu współpracy metodą FRDL


Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Projekt_CAL

    Wyga

  • 0 - Goście
  • PipPipPip
  • 498 postów
  • Moje motto życiowe:Odkryj siłę społeczności

Napisano 13 maj 2013 - 09:14

O doświadczeniach w budowaniu współpracy opowiada Beata Komendera, realizująca metodę FRDL.
Teks jest fragmentem Broszury "Decydujmy razem".

Zgodnie z tym, co napisała kiedyś Helena Radlińska, twórczyni pedagogiki społecznej: „Animator idzie w gromadzie, jak towarzysz i współpracownik, nigdy nie powinien naśladować dobroczyńcy, zstępującego z wysoka do maluczkich. Wartość jego pracy mierzy się nie tym, co czyni sam, lecz tym, co potrafi wydobyć z gromady, wśród której i z którą pracuje”.
Animator pobudza aktywność, odkrywa drzemiące w społeczności siły, uświadamia, że grupa ma znacznie większe możliwości kreowania rzeczywistości niż jednostka. Animator pełni różnorodne funkcje w społeczności: buduje zasadę partnerstwa, dba o komunikację między partnerami, zarządza zasobami i informacjami.
Najtrudniejszym jego zadaniem jest jednak utrzymanie motywacji i zaangażowania grupy, a także mobilizowanie jej do pracy.

W pracy animatora nieodzowne są:
• umiejętności w zakresie mediacji,
• zdolności komunikacyjne,
• wiedza merytoryczna na temat przeprowadzania diagnozy, narzędzi konsultacyjnych, prowadzenia procesu grupowego, delegowania zadań i rozliczania efektów pracy,
• umiejętność radzenia sobie z konfliktami i stereotypowym podejściem do rzeczywistości.

Pomocna jest zaś:
• znajomość lokalnej społeczności,
• wiedza na temat realizowanych dotychczas programów,
• rozeznanie w lokalnych strategiach.
Na pewno przyda się też umiejętność okazywania szacunku innym, wzbudzania zaufania, a także... szczypta dobrego humoru.

Jakie są zadania animatora realizującego ścieżkę FRDL?
Moim pierwszym zadaniem była promocja projektu w gminie i zrekrutowanie członków zespołu partycypacyjnego, którzy mieli być reprezentantami różnych środowisk (samorządu, organizacji pozarządowych i lokalnych liderów) z zachowaniem zasady równości szans.
Do moich zadań należało też prowadzenie spotkań zespołu i troska o właściwy przepływ informacji w trakcie ich odbywania i pomiędzy nimi. Zespół podzielony został na 5 grup roboczych, których zadaniem było uszczegółowienie treści ustalonych podczas spotkań. W pełnym składzie spotykał się pięciokrotnie. O wynikach pracy animator informował mieszkańców systematycznie i bezstronnie, za pośrednictwem prasy lokalnej, strony internetowej i specjalnie stworzonego na potrzeby programu, adresu e-mail.
Jako animator uczestniczę w całym procesie tworzenia dokumentu, ale też w jego realizacji, jestem członkiem zespołu monitorującego i ewaluacyjnego.

Jaka jest rola doradcy i koordynatora regionalnego?
Ogromne wsparcie otrzymaliśmy od doradcy – eksperta z zakresu integracji społecznej, który uczestniczył w tworzeniu gminnego programu już na etapie rekrutacji zespołu. Otrzymałam od niego pomoc w zakresie planu spotkań, doboru treści warsztatowych, a także merytoryczne wsparcie na etapie prac nad programem.
Doradca konsultował wyniki prac grup roboczych, ostateczny kształt narzędzi badawczych i czuwał nad przebiegiem prac zespołu.
Wsparciem dla mnie był również koordynator regionalny, do zadań którego należało nadzorowanie procesu tworzenia dokumentu oraz dystrybucja materiałów promocyjnych. Koordynator gminny wspierał mnie zaś w kwestiach organizacyjnych.

Kiedy członkowie społeczności włączają się w realizację polityki lokalnej?
Mieszkańcy gminy zaangażują się w budowanie i realizację lokalnej polityki, jeśli mają poczucie skuteczności swojej pracy, wierzą w partnerskie relacje między nimi a przedstawicielami samorządu. Przede wszystkim jednak muszą wierzyć w to, że można zrealizować opracowane wcześniej programy.
Profesjonalne tworzenie projektów wiąże się z przeprowadzeniem diagnozy potrzeb lokalnej społeczności, a co za tym idzie, zapytaniem jej członków, co chcieliby zmienić w swoim otoczeniu i jakie warunki muszą zostać spełnione, by polepszyło się ich życie.
Przeprowadzenie diagnozy to jednocześnie informacja o planowanych działaniach. Nie ma nic gorszego niż zbadanie potrzeb, napisanie programu i rezygnacja z jego realizacji z uwagi na braki kadrowe czy i finansowe. Niestety, w obecnie realizowanej polityce oszczędnościowej państwa taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.
Zaleca się więc, przed napisaniem projektu, skalkulowanie kosztów, jakie muszą zostać poniesione (ludzie i finanse) oraz potencjalne korzyści z realizowanych działań.

Partycypacja jest doskonałym narzędziem do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, które charakteryzuje się:
• aktywnością i zdolnością do samoorganizacji,
• świadomością potrzeb wspólnoty oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony
władzy publicznej, ale też bez rywalizacji w podejmowanych działaniach.

Załączone pliki


Dodaj odpowiedź


Ten post wymaga zatwierdzenia przez moderatora zanim będzie dostępny i widoczny przez wszystkich użytkowników.

  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych użytkowników

Kapita� Ludzki Decydujmy Razem Europejski Fundusz Spo�eczny