Skocz do zawartości

Decydujmy Razem E-Platforma - używa cookie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej. Aby usunąć tą wiadomość, proszę kliknąć w przycisk po prawej:    Akceptuje użycie cookie

Witaj na stronie Decydujmy Razem E-Platforma

Zachęcamy do rejestracji i korzystania z e-platformy będącej praktycznym przewodnikiem dla osób związanych z animacją, rozwojem lokalnym i partycypacją. E-platforma to miejsce, gdzie zarejestrowanym użytkownikom e-platformy udostępniamy wiedzę, informacje oraz materiały do samokształcenia. Jest również miejscem wymiany opinii, poglądów i dyskusji praktyków społecznych działających na rzecz procesu partycypacji.
Guest Message by DevFuse
 

Kim jest Animator Partycypacji Publicznej?

animator APP

Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Projekt_CAL

  Wyga

 • 0 - Goście
 • PipPipPip
 • 498 postów
 • Moje motto życiowe:Odkryj siłę społeczności

Napisano 22 marzec 2013 - 08:43

Przede wszystkim zaangażowanie – o doświadczeniach w pracy animacyjnej

Przystępując do realizacji projektu „Decydujmy razem”, a szczególnie rozpoczynając tworzenie profilu animatora partycypacji publicznej (APP) przyszło nam się zmierzyć w CAL także z naszym doświadczeniem w animacji społecznej. W oczywisty sposób powstało pytania w jakim stopniu animator partycypacji publicznej będzie kimś innym niż animator społeczny? Szybko okazało się, że jest wiele elementów z naszej dotychczasowej pracy, które można a nawet trzeba przenieść do metodologii pracy APP. Są to głównie elementy związane z uruchamianiem aktywności mieszkańców, ich mobilizowaniem do działania, czy wreszcie rolą osobistej postawy animatorów wobec rzeczywistości, która potocznie jest przywoływana w formie maksymy – „animator sam dla siebie jest najważniejszym swoim narzędziem”.
To co wpłynęło na różnice to przede wszystkim obszar w którym porusza się APP – obszar polityk publicznych. Animacja w polityce wydała się wielu na początku trudnym do pojęcia mariażem. Wszak wielu animatorów społecznych podkreśla z całą mocą swoją odrębność wobec świata polityki. Nie brakuje jednak i takich którzy w swoich działaniach widzą „szklany sufit” poziomu decyzji politycznych, powyżej którego trudno sięgnąć jedynie zaangażowaniem społecznym. Na ich doświadczeniach oparliśmy tworzenie specyficznej roli animatora partycypacji publicznej.

Kim jest animator realizujący metodę CAL i na czym polega jego rola w projekcie Decydujmy razem?

Rekrutując animatorów partycypacji publicznej sięgnęliśmy w projekcie „Decydujmy razem” do środowisk w których rzadko poszukuje się przyszłych animatorów społecznych – do środowiska urzędników i liderów samorządowych. Jest więc animator partycypacji publicznej:
1. czynnym pracownikiem lub działaczem samorządowym. Z racji zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji rozumie proces podejmowania decyzji politycznych i pragmatykę administracji.
2. zarówno w trakcie rekrutacji jak i procesu edukacji w projekcie staraliśmy się aby APP był osobą rozumiejącą rolę wpływu społecznego na jakość politycznych decyzji. APP jest „strażnikiem idei partycypacji” w swoim urzędzie.
3. APP jest także osobą która widzieć powinna procesy zachodzące w swojej gminie w sposób szerszy. Do projektu w przyjętej metodologii wprowadziliśmy komponent subregionalny. To bardzo istotny rys w pracy APP według „metody CAL” – widzieć konsekwencje i możliwości jakie przynosi koordynacja działań w zakresie polityk publicznych, wychodzących poza opłotki społeczności lokalnej.
4. APP to także moderator procesów partycypacyjnego podejmowania decyzji. To on zna narzędzia, metody i faktycznie uczestniczy w kreowaniu zbiorowej refleksji i wypracowywania skutecznych rozwiązań problemów społecznych na „swoim” terenie.
5. APP jest także wsparciem społeczności lokalnej na etapie wdrażania podjętych decyzji. Z racji swojego usytuowania w samorządzie spełnia on rolę moderatora współpracy pomiędzy mieszkańcami, partnerami instytucjonalnymi zaangażowanymi w realizację zadań wynikających z podjętych decyzji i samorządem lokalnym

Cechy i kompetencje animatora partycypacji publicznej
Dotychczasowa realizacja projektu „Decydujmy razem” pokazuje że najważniejsze cechy animatora partycypacji publicznej to:
 • otwartość na różnorodne punktu widzenia i zdolność godzenia różnych kultur organizacyjnych podmiotów instytucjonalnych biorących udział w społecznej grze partycypacyjnej.
 • nakierowanie i zdolność do podejmowania kontaktu i skutecznej komunikacji zarówno z pojedynczymi mieszkańcami jak ich grupami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi i samorządowymi.
 • osobiste zaangażowanie i głębokie przekonanie o istotnej roli rozwijania współuczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych i przejmowaniu odpowiedzialności za ich wdrażanie i ewentualne konsekwencje, także w wymiarze poczucia dumy z osiągania lokalnych sukcesów.
Zestaw kompetencji które temu muszą APP towarzyszyć nie różni się zasadniczo od kompetencji animatora społecznego. Poza już wspomnianymi kompetencjami komunikacyjnymi i empatią (zarówno w odniesieniu do pojedynczego człowieka jak i społeczności), należy przywołać jeszcze:
 • umiejętność angażowania i mobilizowania mieszkańców do działania i współpracy, w tym także oczywiście lokalnych liderów, członków władz samorządowych czy lokalne autorytety
 • umiejętność prowadzenia doradztwo i innych działań ułatwiających mieszkańcom współuczestnictwo w decydowaniu o środowisku lokalnym w którym żyją
 • umiejętność organizowania procesu edukacji społecznej na rzecz partycypacji
 • umiejętność przekładania różnorodnych opisów rzeczywistości i problemów społecznych zgłaszanych w trakcie dyskursu społecznego na język polityki
 • wreszcie, organizowanie podstawowej diagnozy społecznej i refleksji ewaluacyjnej w odniesieniu do procesów społecznych które generowane są w związku z publicznym zaangażowaniem mieszkańców
Kluczowe momenty w pracy animacyjnej
Najważniejsze w pracy animacyjnej jest uznanie i szacunek dla podmiotowości LUDZI z którymi się pracuje. Ten punkt wyjścia determinuje inne elementy pracy animacyjnej.
1. Praca animacyjna to w dużym stopniu praca na procesach grupowych. Znajomość natury tych procesów, umiejętność ich moderowania, skuteczna praca nad dynamiką grup, znajomość natury konfliktu i jego konstruktywne wykorzystanie, integracja grupy itd. Wszystko zaczyna się i kończy na ludziach i ich wzajemnych relacjach!
2. Konsekwencją tego jest przyjęcie adekwatnego i akceptowalnego przez ludzi modelu organizacyjnego grup wypracowujących decyzje polityczne. Stopień formalizacji grupy, system wewnętrznego zarządzania, metody i narzędzia partycypacji itd.,
3. Partycypacja to także osobista postawa pojedynczego mieszkańca który niekoniecznie musi chcieć pracować w grupie. Istotne aby pomiędzy różnymi grupami aktywności w tym obszarze nie zagubić tego jednostkowego potencjału. Służyć temu mają różnego typu narzędzia, np. rozszerzające konsultacje społeczne na duże grupy niezorganizowanych mieszkańców. Warto jednak zwrócić uwagę że gdy mówimy o partycypacji istotne jest nie tylko sam proces podejmowania decyzji, ale także (a dla niektórych – przede wszystkim!) zmiana trwałe zmiana postaw i tworzenie kapitału społecznego. Z tej perspektywy praca animacyjna musi być widziana jako długotrwały proces a nie organizowanie ludzi do wykonania jednego konkretnego zadania.
4. „Diagnoza głupcze!” ta parafraza znanej dewizy powinna wisieć nad głową każdego animatora. Bez odpowiedniej diagnozy trudno o poprawną „terapię” problemów środowiskowych.
5. Pracując w obrębie polityk publicznych bardzo często jest obecne podejście „przez problem”. To podejście związane z dominującą praktyką pracy metodą projektów gdzie punktem wyjścia są problemy lokalne i konieczność ich rozwiązywania. Warto jednak zwrócić uwagę na podejście określane jako „praca na zasobach”. Zasadnicza różnica to skupienie się zarówno w diagnozie jak i projektowaniu rozwiązań na zasobach i potencjałach którymi dysponują konkretne społeczność. To zmiana głównie mentalna ale przynosi także bardzo istotne, pozytywne zmiany w kreowaniu decyzji, także tych bardzo konkretnych np. określania kierunków inwestycyjnych w gminach.

Animator partycypacji publicznej to nowa rola w obszarze kreowania społeczeństwa obywatelskiego. Zapewne trzeba będzie z czasem modernizować i dookreślać profil APP, ale dotychczasowe doświadczenia Stowarzyszenia CAL w projekcie „Decydujmy razem” wskazują na duży potencjał jaki ta rola ze sobą niesie. Warto pracować nad powszechnym wprowadzeniem APP do struktur samorządów – ta inwestycja z pewnością przyniesie społeczne i polityczne zyski!
Dodaj odpowiedź


Ten post wymaga zatwierdzenia przez moderatora zanim będzie dostępny i widoczny przez wszystkich użytkowników.

  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych użytkowników

Kapita� Ludzki Decydujmy Razem Europejski Fundusz Spo�eczny